Program

IRO / NOGEPA - Toekomstperspectief in de Offshore Energie

Location: Leeuwen Room I
Time: 19 April 12:30 - 13:30

12.30 hrs

Chris Wijsman, Onderwijs & Arbeidsmarkt Manager

Toekomstperspectief in de Offshore Energie

Met het klimaatakkoord in Parijs, de olie- en gasprijzen en de problemen met de gaswinning in Groningen lijkt het erop dat de werkgelegenheid in de Offshore Energie zal afnemen. Het beeld is duidelijk: hoewel de toekomstige samenleving in principe geen plaats meer zal bieden aan fossiele brandstoffen, zullen hernieuwbare bronnen en aardgas voorlopig nog naast elkaar bestaan. Richting 2050 zal aardgas alleen nog worden ingezet waar dan ook duurzame(re) opties geen goed alternatief zijn, en waar het de meeste toegevoegde waarde voor de samenleving heeft. Dat noemen we gas-op-maat. In de presentatie zal worden ingegaan op de huidige situatie van olie- en gaswinning in Nederland, de mogelijkheden die er momenteel nog zijn en een overzicht van de plannen die grootschalige windenergie en andere mogelijkheden die de offshore sector in de toekomst zal bieden.