Algemene voorwaarden

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  • Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren worden geaccepteerd. Exposanten ontvangen een exposantenhandboek vanaf februari. 

 

  • Betalingsvoorwaarden: Het volledige deelnamebedrag dient te worden betaald zodra de deelname is bevestigd door de organisatie. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere
    betalingstermijn is overeengekomen. De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren wanneer de volledige betaling niet is voldaan voor deze datum.

 

  • Bewaar een kopie van het deelnameformulier voor uw eigen administratie. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. 

 

  • Exposanten ontvangen een bevestiging van deelname na ontvangst van het deelnameformulier. Indien u na uw aanmelding geen bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. 

 

  • De organisator behoudt zich het recht voor standruimte te veranderen. De maximale bouwhoogte is 5 meter. Bouw van een extra vloer bovenop de stand is verboden. De binnenmaten van de stand zijn iets kleiner dan de buitenmaten, de binnenmaten staan beschreven in het exposantenhandboek.

 

  • Standruimte wordt toegewezen door de organisator. De organisator zal zoveel mogelijk tegemoet komen in de wensen van de exposant, maar behoudt zich het recht voor om standruimte anders toe te wijzen als dit, uitsluitend volgens de inzichten van de organisator, in het belang is van het evenement.

 

  • Deelname is inclusief vermelding van de bedrijfsgegevens en logo op de website www.moce.biz, in de beurscatalogus en in de event app.