Programma

DNV-GL Maritime Academy - Introductie in het Systeem van Maritieme Regelgeving

Locatie: Penn Room I
Tijd: 19 April 9:00 - 13:00

09.00 uur

Introductie in het Systeem van Maritieme Regelgeving

‘Introductie in het Systeem van Maritieme Regelgeving’ gaat in op de internationale en regionale verdragen op het gebied van veiligheid en milieu op zee. Hierbij komen de structuur, inhoud en toepassingen van deze verdragen aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten inspecties en certificaten die van toepassing zijn op zeeschepen. Er wordt met name aandacht besteed aan de wijze waarop wijzigingen in regelgeving worden toegepast.


De training is gericht op:

  • - Organisatie van internationale en regionale maritieme regelgeving
  • - Structuur, inhoud en toepassing van belangrijke verdragen
  • - Overzicht van de verschillende soorten onderzoeken en certificaten
  • - Analyse en implementatie van wijzigingen in regelgeving


Doelstelling
Kennis verkrijgen over het systeem van maritieme regelgeving.

Toelatingseisen
Basiskennis van scheepvaart.

Kosten (inclusief lesmateriaal)
- Gereduceerd MOCE tarief: €150
- Gereduceerd MOCE studententarief: €50
Aan de informatiebalie bij MOCE zal ter controle om een studentenpas gevraagd worden.

Let op! Het lesmateriaal is uitsluitend in het Engels beschikbaar.
Andere activiteiten in de Trainingen