Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

1. Het bijwonen van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is uitsluitend toegestaan aan geregistreerde MOCE bezoekers die in het bezit zijn van een badge, bezoekers die zich op de dag zelf registreren en exposanten in het bezit van een badge.

2. Bezoekers dienen betrokken te zijn bij MOCE, een connectie te hebben met of een belang te hebben bij MOCE en verwante industrieën en zij dienen gepast zakelijk gekleed te gaan.

3. Badges mogen niet worden uitgeleend. Indien van dit voorschrift wordt afgeweken kunnen de badgehouder en de onrechtmatige drager van de badge van MOCE worden verwijderd.

4. Een ieder die zich op illegale wijze, door diefstal, bedrog of anderszins, een bezoekers- of exposantenpas verwerft, kan worden verzocht MOCE te verlaten.

5. Een ieder die MOCE bezoekt dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs met pasfoto (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) of een andere vorm van identificatie die acceptabel is voor de organisatoren. Dit dient op verzoek van de organisatoren te kunnen worden getoond.

6. Bezoekers van MOCE mogen niet deelnemen aan enige vorm van werven of flyeren. Ook demonstraties, storend gedrag of aanstootgevende kleding zijn niet toegestaan.

7. Officiële MOCE fotografen zullen foto’s en video-opnamen maken. Een ieder die MOCE bezoekt stemt automatisch in met deze fotografie en film zonder enige vorm van compensatie en geeft de organisatoren toestemming om deze foto’s en video-opnamen, die beelden van bezoekers kunnen bevatten, te gebruiken om MOCE in de toekomst onder de aandacht te brengen via welke media dan ook, zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

8. De organisatoren behouden zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname of ze te verwijderen van MOCE, de beursgebouwen of andere locaties geassocieerd met MOCE als ze niet handelen in overeenstemming met deze voorschriften of als het waarschijnlijk is dat ze met deze voorschriften zullen breken, of als het hen op basis van enige andere wet- of regelgeving of door uitstaande sancties verboden is de beurs bij te wonen.

Contact
info@moce.biz or +31 (0)10 2092600
Blijf op de hoogte Alle ins en outs over MOCE, volg ons op:
Bijblijven Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
© 2018 MOCE.biz
Created & produced by:
Powered by HVMP Internet Marketing